ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

จำนวนแรงงานไทยในไต้หวันปี 2547-2556

 

 

จำนวนแรงงานต่างชาติในไต้หวัน ก.ค.57

 

 

  

 

 

 

Syndicate content