ที่ตั้งปัจจุบัน

สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) เมืองเกาสงตั้งอยู่ที่

อาคาร ๕๐ ชั้น (Grand 50 Tower) ศูนย์การค้า World Trade Center เมืองเกาสง

ชั้นที่ ๑๔  เลขที่ 14F-4, 80 Mintzu Rd1, Kaohsiung , Taiwan 

 

หมายเลขโทรสาร (แฟกซ์) (07) 3925914 เปิดรับเรื่องร้องทุกข์ 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

 


ดู Thailand Trade&Economic Off (Labour Division) Kaohsiung ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า