ข่าวแรงงานไทยในไต้หวัน

 สนร. เกาสง ร่วมสนับสนุนอาสาสมัครแรงงานและแรงงานไทยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์แรงงานไทย ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างขวัญกำลังใจแก่แรงงานไทย และเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) มอบหมายให้ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ สนร. เดินทางไปร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งกล่าวปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน (ฟุตบอล เซปักตะกร้อ วอลเลย์บอล) ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมเหยินเต๋อ เหวินเสียน เมืองไถหนาน โดยมีแรงงานไทยเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 200 คน

share