ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

ไต้หวัน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนไต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 กิโลเมตร (ตรงข้ามมณฑลฝูเจี้ยนของจีน) ประกอบด้วยเกาะหลัก ๆ ได้แก่ เกาะไต้หวัน(เกาะใหญ่) หมู่เกาะเผิงหู (Penghu) จินเหมิน (Kinmen) และหมาจู่ (Matsu) และเกาะเล็กอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง

 

พื้นที่

36,188 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะทอดจากตะวันออกเฉียงเหนือสู่ตะวันออกเฉียงใต้มีความยาว 394 กิโลเมตรมีรูปลักษณะคล้ายกล้วยหอม โดยมีแนวเขาสูงที่เป็นพื้นที่ส่วยใหญ่ประมาณร้อยละ 65 ของทั้งไต้หวันอยู่ที่ส่วนกลางของเกาะและมียอดเขาที่มีความสูง 3,952 เมตร จากระดับน้ำทะเล (ชื่อว่า เขาหยก)ถูกจัดว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเซียตะวันออกหรือเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เร็ต นอกจากนี้ตำแหน่งที่ตั้งของไต้หวันถือว่าตั้งอยู่บนรอยต่อของเปลือกโลกระหว่างแผ่นเปลือกโลกยูโรเอเซียกับฟิลิปปินส์ซึ่งมักจะมีการขยับเคลื่อนตัวเพื่อปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เล็กอยู่เสมอขึ้นกับความลึกและขนาดของพลังงานที่ปลดปล่อยและนอกจากนี้ยังจัดอยู่ในเขตของภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วด้วย

   


ประชากร

ส่วนใหญ่เป็นชาวจีนฮั่น  มีชาวเขาพื้นเมืองที่สำคัญ 9 เผ่า ได้แก่ Ami,Atayal,Paiwan,Bunun,Puyuma,Rukai,Tsou,Saisiyat  และ Yami

   


ภูมิอากาศ

อยู่ในเขตอบอุ่นและร้อนชื้นแบบใกล้เขตร้อนตลอดปีมี 4 ฤดู

 

ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม) อุณหภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส
ฤดูใบไม้ร่วง(เดือนสิงหาคม-ตุลาคม) อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส

ฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน-มกราคม) อุณหภูมิเฉลี่ย 10 องศาเซลเซียส

ฤดูใบไม้ผลิ(เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศสเชลเซียส


ภาษาราชการ
ใช้ภาษาจีนกลาง (Mandarin)เป็นภาษาราชการ ฮกเกี้ยน(หมิ่นหนาน) เป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้ทั่วไปกับภาษาจีนกลาง ข้าราชการระดับสูงทั่วไปสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้

  


ศาสนา

พุทธมหายาน ขงจื๊อ เต๋า เป็นส่วนใหญ่นอกจากนี้ก็มีคริสต์ และ อิสลามมีบ้างประปราย

 


สกุลเงิน

ดอลลาร์ไต้หวัน (New Taiwan Dollar)

ตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนได้ที่ เว็บไซต์ธนาคารกรุงเทพ