ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติ

 สำนักงานแรงงานท้องถิ่น (ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานต่างชาติประจำท้องถิ่น) 

 

 

ศูนย์ให้คำปรึกษาแรงงานฯ

 

ที่อยู่ โทรศัพท์และโทรสาร
ศูนย์ฯ ไทเปซื่อ

เลขที่ 2 ชั้น 2 ซอย 101

ซินเซิงเป่ยลู่ ไทเปซื่อ

โทร. 02-25642564, 02-25643157

โทรสาร 02-25639774

ศูนย์ฯ ไทเปเซี่ยน

เลขที่ 6 ชั้น 2 จงเจิ้งลู่

ป่านเฉียวซื่อ ไทเปเซี่ยน

โทร. 02-89651014, 02-89651044

โทรสาร 02-89651058

ศูนย์ฯ จีหลงซื่อ เลขที่ 1 ยี่อี้ลู่ จีหลงซื่อ

โทร. 02-24258624

โทรสาร 02-24226215

ศูนย์ฯ เถาหยวนเซี่ยน

เลขที่ 1 ชั้น 8 เซี่ยนฝู่ลู่

เถาหยวนซื่อ

โทร. 03-3344087, 03-3341728

โทรสาร 03-3341689

ศูนย์ฯ ซินจู๋ซื่อ

เลขที่ 69 กั๋วหัวลู่

ซินจู๋ซื่อ

โทร. 03-5319978

โทรสาร 03-5319975

ศูนย์ฯ ซินจู๋เซี่ยน

เลขที่ 10 ชั้น 3 กวงหมิงลิ่วลู่ จู๋

เป่ยซื่อ ซินจู๋เซี่ยน

โทร. 03-5220648

โทรสาร 03-5520771

ศูนย์ฯ เหมียวลี่เซี่ยน

194 จงเจิ้งลู่ เจี้ยนกงหลี่

เหมียวลี่เซี่ยน

โทร. 03-7363260

โทรสาร 03-7363261

ศูนย์ฯ ไทจงซื่อ

เลขที่ 122/19 ชั้น 6/2

จงกั่วลู่เอ้อต้วน ไทจงซื่อ

โทร. 04-22580561, 04-22580765

โทรสาร. 04-27060567

ศูนย์ฯ ไทจงเซี่ยน

เลขที่ 36 หยางหมิงเจ

ฟงหยวนซื่อ ไทจงเซี่ยน

โทร. 04-25240131

โทรสาร 04-25240438

ศูนย์ฯ อี๋หลานเซี่ยน

เลขที่ 451 ชั้นเหอผิงลู่

อี๋หลานซื่อ

โทร. 03-9324400

โทรสาร 03-9367742

ศูนย์ฯ ฮวาเหลียนเซี่ยน

เลขที่ 131 ชั้น 1 กั๋วเหลียนอู่ลู่

ฮวาเหลียนซื่อ

โทร. 03-8342584

โทรสาร 03-8349341

ศูนย์ฯ หนานโถวเซี่ยน

เลขที่ 21 ชั้น 2 หนานกังซันลู่

หนานโถวซื่อ

โทร. 04-92261896

โทรสาร 04-92256027

ศูนย์ฯ จางฮั่วเซี่ยน

เลขที่ 100 ชั้น 8 จงซิงลู่

จางฮั่วซื่อ

โทร. 04-7297228

โทรสาร 04-7297229

ศูนย์ฯ หยุนหลินเซี่ยน

เลขที่ 515 หยุนหลินลู่เอ้ต้วน

โต่วลิ่วซื่อ หยุนหลินเซี่ยน

โทร. 05-5338087, 05-5338086

โทรสาร 05-5331080

ศูนย์ฯ เจียอี้ซื่อ

เลขที่ 160 ชั้น 1 จงซันลู่

เจียอี้ซื่อ

โทร. 05-2162633

โทรสาร 05-2162635

ศูนย์ฯ เจียอี้เซี่ยน

เลขที่ 278 ชั้น 6 หมินฉวนลู่

เจียอี้ซื่อ

โทร. 05-2771114, 05-2784551

โทรสาร 05-2788236

ศูนย์ฯ ไถหนานซื่อ

เลขที่ 6 ชั้น 8 หย่งหัวลู่

ไถหนานซื่อ

โทร. 06-2951052, 06-3901230

โทรสาร 06-2951053

ศูนย์ฯ ไถหนานเซี่ยน

เลขที่ 36 ชั้น 7 หมินจื้อลู่

ซินอิ๋งซื่อ ไถหนานเซี่ยน

โทร. 06-6326546

โทรสาร 06-6373465

ศูนย์ฯ เกาสงซื่อ

เลขที่ 6 ชั้น 4 เจิ้นจงลู่

เขตเฉียนเจิ้น เกาสงซื่อ

โทร. 07-8117543

โทรสาร.07- 8117548

ศูนย์ฯ เกาสงเซี่ยน

เลขที่ 117 ชั้น 3 ต้าเป่ยลู่

เหนี่ยวซงเซียง เกาสงเซี่ยน

โทร. 07-7338842

โทรสาร 07-7331153

ศูนย์ฯ ผิงตงเซี่ยน

เลขที่ 527 จื้อหยิวลู่

ผิงตงซื่อ

โทร. 08-7341634

โทรสาร 08-7341644

ศูนย์ฯ ไถตงเซี่ยน

เลขที่ 276 ชั้น 1 จงซันลู่

ไถตงซื่อ

โทร. 08-9359740

โทรสาร 08-9341296

ศูนย์ฯ เผิงหูเซี่ยน

เลขที่ 70/18 ชั้น 3 อันซันหลี่

หม่ากงซื่อ

โทร. 0-9270907

โทรสาร 06-9268391