สนร.เกาสง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับแรงงานไทยตัวอย่างดีเด่น เนื่องในโอกาสวันแรงงานประจำปี 2559

วันที่: 
Tue, 2016-04-26 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 สนร.เกาสง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับแรงงานไทย ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแรงงานตัวอย่างดีเด่นจากผู้ว่าราชการเมืองเกาสง เนื่องในโอกาสวันแรงงานประจำปี 2559 โดยมีแรงงานไทยที่ได้รับโล่ฯ มีจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายทยากร ปิตาทะสังข์ ภูมิลำเนาจังหวัดอุดรธานี ทำงานกับนายจ้ายบริษัท Wan Chi Steel Industrial Co.,Ltd. นายชูเกียรติ กกรัมธ์ ภูมิลำเนาจังหวัดบุรีรัมย์ ทำงานกับนายจ้างบริษัท Alloymax Precision Casting Co.,Ltd. และนางสาวขวัญวิภา เมืองโคตร ภูมิลำเนาจังหวัดนครพนม ทำงานกับนายจ้างบริษัท Pan Jit International Co.,Ltd.

ไฟล์แนบขนาด
jian_bao_1.jpg87.98 KB