เยี่ยมแรงงานไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

วันที่: 
Tue, 2016-07-26 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 นางสาวกรรณิกา  แก้วศรีสังข์ รองหัวหน้าสำนักงานแรงงานเมืองเกาสง เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ในเขตเมืองหยุนหลิน และเจียอี้ รวม 5 แห่ง