การแข่งขันกีฬาวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่: 
Wed, 2017-06-21 (ทั้งวัน) - Sat, 2017-09-30 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 สนร. เกาสง มีกำหนดจัดแข่งขันกีฬาวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกังซันหนงกง เขตกังซัน เมืองเกาสง