สนร. เกาสง นำคณะรองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสมบัติ นิเวศรัตน์) ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560

วันที่: 
Mon, 2017-08-21 (ทั้งวัน) - Sat, 2017-09-30 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

       สนร.เกาสงได้นำรองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสมบัติ นิเวศรัตน์) และคณะ ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 ดังนี้
      1. วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะเดินทางถึงเกาสงเวลา 13.05 น. ได้พาไปพบปะนายจ้างและแรงงานไทยบริษัท Goang Hann Enterprise Co.,Ltd. เขตหย่งคัง เมืองไถหนาน ขณะนี้จ้างแรงงานไทย 64 คน ทำงานที่สำนักงานใหญ่และบริษัทสาขารวม 3 แห่ง โดยนำเข้าแรงงานไทยรายเดิมผ่านระบบจ้างตรงที่กรมการจัดหางาน 8 คน เป็นบริษัทsupplyer ผลิตกรอบประตู/หน้าต่างอลูมิเนียมและเครื่องเฟอร์นิเจอร์ให้กับบริษัท IKEA ไต้หวัน ภายใต้โครงการจ้างแรงงานไทยไต้หวันประชารัฐของสนร.ไทเปร่วมกับสนร.เกาสง นอกจากนี้ยังได้ผลิตอะไหล่รถยนต์หลายยี่ห้อส่งออกต่างประเทศ แผงโซล่าเซลส์ส่งออกประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และขวดน้ำหอมปรับอากาศ เริ่มใช้แรงงานไทยตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 ปัจจุบันได้ต่อสัญญาจ้างในไต้หวันให้กับแรงงานไทยแล้ว 15 คน
     2. วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ช่วงเช้า เข้าเยี่ยมบริษัท Formosa Heavy Industries Corp. เขตเริ๋นอู่ เมืองเกาสง ประกอบกิจการอุตสาหกรรมหนักผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์โลหะสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยได้จ้างแรงงานไทยเพียงชาติเดียวในตำแหน่ง ช่างเชื่อม ช่างประกอบ และแรงงานทั่วไป ผ่านระบบจัดส่งโดยรัฐของกรมการจัดหางาน  ที่เมืองเกาสง 85 คน เมืองหยุนหลิน 150 คน
      ช่วงบ่าย เยี่ยมแรงงานไทยบริษัท Hua Yong Machine Co.,Ltd. เขตฟ่งซัน เมืองเกาสง ผลิตอะไหล่รถมอเตอร์ไซด์ส่งออกไปยังประเทศจีน จ้างแรงงานไทย 21 คน ได้ต่อสัญญาจ้างในไต้หวันให้กับแรงงานไทยแล้ว 5 คน
     3. วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เยี่ยมแรงงานไทยบริษัท Nan Liu Enterprise Co.,Ltd. เขตเฉี่ยวโถว เมืองเกาสง จ้างแรงงานไทย 47 คน ทำงานในโรงงาน 2 แห่ง ผลิตมาสก์หน้า เครื่องสำอางค์หลายยี่ห้อ อาทิ shizedo ponds dove ส่งออกไปยังหลายประเทศ มีบริษัทสาขาในประเทศจีน และกำลังจะไปเปิดบริษัทที่อินเดีย โดยมีแผนที่จะไปเปิดกิจการในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ได้สนับสนุนให้แรงงานไทยที่มีความรับผิดชอบเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างานเพิ่มเงินเดือนให้ ขณะนี้กำลังก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเกาสง พร้อมทั้งสร้างหอพักแห่งใหม่ที่มีมาตรฐานมากกว่าเดิม และจะอนุญาตให้แรงงานไทยพาคู่สมรสเข้ามาทำงานด้วยกันได้ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น 
      ทั้งนี้ แรงงานไทยที่บริษัททั้ง 4 แห่ง ได้รับสวัสดิการที่ดี  มีรายได้เฉลี่ย 36,000 - 40,000 เหรียญไต้หวัน ส่งเงินกลับบ้านเดือนละ 20,000 - 30,000 เหรียญไต้หวัน โดยรองอธิบดีกรมการจัดหางานได้แจ้งข้อมูลระบบจ้างตรงและการจัดส่งโดยรัฐให้นายจ้างทุกแห่งได้รับทราบเพื่อเป็นทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับแรงงานไทย และขอให้นายจ้างเข้มงวดกวดขันแรงงานไทยไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งกรมการจัดหางานยินดีที่จะจัดส่งรายชื่อแรงงานไทยที่มีประวัติเสพยาเสพติดให้บริษัทจัดหางานฝั่งไทยเพื่อไม่ให้พิจารณาจัดส่งไปทำงานในต่างประเทศ  พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่แรงงานไทยให้ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่หลงเชื่อคำยุยงให้เสพยาเสพติดด้วย