ข่าวเด่น

สนร.เกาสง ร่วมกับสำนักงานแรงงานท้องถิ่นเมืองเกาสงได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันแม่เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่: 
Tue, 2018-08-14 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-18.30 น. สนร.เกาสง ร่วมกับสำนักงานแรงงานท้องถิ่นเมืองเกาสงได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันแม่เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างความสมัครสมานสามัคคีและสร้างเครือข่ายแรงงานไทยให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมศักยภาพแรงงานไทยของสนร.เกาสง  มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 700 คน

The TTEO (Labour Division), Kaohsiung, thanks contributors in the case of Thai worker who fell sick after eating raw snails

วันที่: 
Mon, 2018-05-21 (ทั้งวัน)
The Thailand Trade and Economic Office, Labour Division, Kaohsiung,  would like to extend our gratitude to all contributors for their kind donations in the case of Mr. Chatchai Khuridee, a Thai worker at Uni-President Glass Industrial Co., Ltd in Tainan District, Taiwan.
 

สนร. เกาสง ร่วมกับสำนักงานแรงงานท้องถิ่นเมืองเกาสงจัดงานแข่งขันกีฬาวันแรงงาน ประจำปี 2561

วันที่: 
Sun, 2018-05-06 (ทั้งวัน)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00-18.00 น.

สนร. เกาสง นำคณะรองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสมบัติ นิเวศรัตน์) ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560

วันที่: 
Mon, 2017-08-21 (ทั้งวัน) - Sat, 2017-09-30 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

       สนร.เกาสงได้นำรองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสมบัติ นิเวศรัตน์) และคณะ ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 ดังนี้

บรรยากาศงานแข่งขันกีฬาวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน

วันที่: 
Tue, 2017-08-15 (ทั้งวัน) - Sat, 2017-09-30 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 สนร. เกาสงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานไทย โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 18.00 น.

การแข่งขันกีฬาวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่: 
Wed, 2017-06-21 (ทั้งวัน) - Sat, 2017-09-30 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 สนร. เกาสง มีกำหนดจัดแข่งขันกีฬาวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 13 สิงหาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกังซันหนงกง เขตกังซัน เมืองเกาสง

ญาติคนงานที่เสียชีวิตส่งหนังสือขอบคุณ สนร. เกาสง

วันที่: 
Fri, 2017-06-16 (ทั้งวัน) - Fri, 2017-06-30 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 สนร.

ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัย

วันที่: 
Sat, 2016-10-15 (ทั้งวัน) - Mon, 2016-10-31 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 ประกาศ!!!

เยี่ยมแรงงานไทย ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

วันที่: 
Tue, 2016-07-26 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 นางสาวกรรณิกา  แก้วศรีสังข์ รองหัวหน้าสำนักงานแรงงานเมืองเกาสง เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยประจำเดือนกรกฎาคม 2559 ในเขตเมืองหยุนหลิน และเจียอี้ รวม 5 แห่ง

สนร. เกาสง ร่วมกับกรมการแพทย์จัดโครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแรงงานไทย

วันที่: 
Mon, 2016-07-25 (ทั้งวัน)
ภาพข่าว: 

 เมื่อวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 สำนักงานแรงงานเมืองเกาสง ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีโครงการให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพแรงงานไทย โดยเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559  สนร. เกาสง ได้นำคณะแพทย์ พยาบาล และนักจิตวิทยาจากกรมการแพทย์ เดินทางไปเยี่ยมแรงงานไทยที่หอพักบริษัทจัดหางาน Man Strong Manpower Mgt. Co., Ltd.

 

Syndicate content