Skip to main content

หน้าหลัก

สถานการณ์ ทางเศรษฐกิจ

รายได้ประชาชาติ (ต่อหัว)  16,010 ดอลลาร์สหรัฐ (ปี 2553)  

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  ร้อยละ 10.88 (ปี 2553 )

ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศ 382,805 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(ธันวาคมปี 2553) มากเป็นอันดับสี่ของโลก(รองจาก จีนแผ่นดินใหญ่ ญี่ปุ่น และโซเวียตรัสเซีย)    

     ปี 2553 ไต้หวันมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจร้อยละ 10.88 แต่การขยายตัวของเศรษฐกิจไต้หวันก็มีแนวโน้มขยายตัวลดลงเป็นลำดับ   โดยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.16 ไตรมาสที่ 2 ลดเหลือร้อยละ 5.02 ไตรมาสที่ 3 ลดลงเหลือร้อยละ 3.48 ไตรมาสที่ 4 คาดว่าเพิ่มเป็นร้อยละ 4.71 และคาดว่าไตรมาสที่ 1 ปี 2555 อยู่ที่ร้อยละ 4.01 สำนักงานสถิติและสำนักงานด้านเศรษฐกิจของทางการไต้หวันได้ให้เหตุผลว่า การชะลอตัวดังกล่าวเป็นผลมาจากปัจจัยสำคัญ คือ การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะของรัฐบาลทั้งสหรัฐอเมริกาและประเทศในสมาชิกสภาพยุโรป(กรีก เสปน อิตาลี เป็นต้น)ยังไม่มีมาตรการเป็นระบบและชัดเจน ทำให้ความต้องการซื้อสินค้าอิเลคทรอนิคส์ลดลงทั่วโลก และอีกด้านหนึ่งเนื่องจากผลกระทบจากราคาวัตถุดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น การปรับเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และนโยบายลดอุณหภูมิทางเศรษฐกิจของจีนแผ่นดินใหญ่ ถึงแม้ว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันจะมีนโยบายที่เป็นมิตรต่อจีนแผ่นดินใหญ่ มีการส่งเสริมการลงทุนร่วมกัน มีการเปิดสายการบินบินตรงระหว่างประเทศ เปิดให้นักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่มาเที่ยวไต้หวัน และมีการเจรจาและลงนามกรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ(ECFA)ของทั้งสองประเทศแล้วก็ตาม พร้อมกับได้คาดการณ์ว่าอัตราการขยายตัวในปี 2554 ทั้งปีจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.81  และคาดว่าปี 2555 ทั้งปีจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.58 เมื่อถึงสิ้นปี  

     ส่วนอัตราการว่างงานในไต้หวัน สำนักบัญชี งบประมาณ และสถิติได้เปิดเผยว่า ปี 2554(สิงหาคม)มีคนว่างงานทั้งสิ้น 490,000 คน หรือเท่ากับมีอัตราการว่างงานร้อยละ 4.36 ซึ่งต่ำสุดในรอบ 7 ปี  

Kaohsiung is a leading edge Industrial city in Taiwan with the world’s most important cargo port. Taiwan created the “Taiwan Miracle” when the island emerged as a world leader in manufacturing in the 1960s. Kaohsiung was the Industry engine behind the miracle.
In the 21st century, Kaohsiung is committed to achieving a balance between the economy and ecology, and between Industry and innovation. The city is actively developing high-tech, environmental protection, low-carbon, green energy, cultural and creative Industries, as well as accelerating the upgrading and transforming of traditional heavy Industries.
Kaohsiung is now building its capacity for the future. Kaohsiung has long-term development potential from all perspectives and serves as the best base for investors to future explore the Asian economy and market.
Exceptional Geographic Location
Kaohsiung is the regional hub in southern Taiwan and the second-largest city on the island. The city is located in the transportation center in Asia and the logistic center in East Asia, allowing goods to be shipped to five major ports in Asia (Hong Kong, Manila, Shanghai, Tokyo and Singapore) in average of 53 hours. It merely takes an average of 2.9 hours to fly from Kaohsiung to seven major cities in Western Pacific (Hong Kong, Singapore, Manila, Shanghai, Tokyo, Seoul and Sydney).
A seaport and an Airport
Kaohsiung is the only in Taiwan that has a world-class seaport and an international airport. Well-known Industry clusters are centered within 30 kilometers around the Port of Kaohsiung and Kaohsiung International Airport. Therefore, bulky petrochemical and steel products are shipped from the Port of Kaohsiung, while high-tech electronics are transported speedily by air through Kaohsiung International Airport. By investing in Kaohsiung, companies can swiftly ship their products to the world, thereby saving transportation costs and improving profitability.
Infrastructure
In addition to abundant electricity and water supplies, the metropolitan Kaohsiung area and industrial parks have complete infrastructure. The city’s extensive transportation network and world-class broad infrastructure facilitate the rapid development of information and communication technology. Administrative affairs, including: household registration, tax filing, and vehicle- and driver license-related affairs are being processed electronically. Various government offices also provide wireless Internet for the public to access the Internet through hand-held devices (mobile phones, PDAs and notebook computers). Accordingly, administrative services and efficiency in Kaohsiung City may satisfy local residents.
High speed rail
Three to four trains per hour depart from Kaohsiung to major cities in central and northern Taiwan. Direct trains take passengers from Kaohsiung to Taipei in merely 1.5 hours, forming a one-day living circle in Taiwan.
Taiwan railways
Railways circuiting the island take passengers to all major cities in Taiwan
National Highways
National Highway No. 10 connects downtown Kaohsiung City and National Highway No.1 and No.3 allowing passengers and goods to promptly reach other cities in Taiwan.
Provincial Highways
Main highways, including: Taiwan Provincial Highway No.88, No.1, No.17 and No.19 converge in the metropolitan Kaohsiung area and provide a convenient and complete transportation network.
Mass Rapid Transportation
The north-south red line and east-west orange line of Kaohsiung Mass Rapid Transit system cross Kaohsiung City and reach neighboring cities and towns, which help expand access to and from the hinterland of metropolitan Kaohsiung area.
Invest in Kaohsiung Access to the world
Human Resources
 • Human ResourcesMore than 1.5 million Kaohsiung residents completed mid-level education, and about 1 million residents hold bachelor degrees or higher. The talent pool will surely meet enterprises’ demand for both basic labor and high-level management human resources.
 • Strong Work Ethics, High productivity, and Reasonable Input CostsIn addition to professional skills, wages of quality talents in talents in Kaohsiung are lower than those in northern Taiwan and neighboring countries such as Hong Kong, Singapore, Japan and Korea. Kaohsiung employees work with good ethics, low turnover, and high output. A high-quality and capable workforce will help companies here to achieve the best productivity results. Additionally, consumer prices and housing prices are stable in Kaohsiung. According to the 5% rental rate of announced land value in Kaohsiung City in 2010, the average land rent in Kaohsiung is about NT$394 per square meter, which is a great advantage for companies’ employee recruitment.
 • Preferential Investment PoliciesBesides subsidies and rewards offered by the central government, investors in Kaohsiung City are entitled to preferential loans, rental subsidies, tax breaks and consultation for small and medium sized enterprises. We help your company to invest in Kaohsiung carefree, by providing various preferential measures. We welcome you to invest in Kaohsiung and gain access to the world.
 • Profit-seeking enterprise income tax rate 17% companies operating in export processing zones:Free tariff, free commodity tax, free business tax, and free deed tax.
 • Favorable measures provided by the Kaohsiung City Government:
  • NT$6 million financing interest subsidy per year at most for up to five years.
  • Up to 30% of rental subsidy.
  • Accumulative house tax subsidy to a maximum of NT$50 million for investors who buy or build houses used directly for the purpose of investment. The subsidy term is six years.
  • Subsidies for new employees’ salaries and laborers’ vocational training programs.
 • Consulting Services for IndustriesOne-stop professional services
  • Investment Promotion Administration was set up to take charge of business invitation affairs and serve investors.
  • An electronic database was built increase administrative efficiency.
  • Assist companies to obtain land, factories and funds.
  • Help companies to recruit and train employees.

247
TOP