Skip to main content

หน้าหลัก

ทีมลิดดิ้งไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเต้นรำนานาชาติที่ เมืองเกาสง

ทีมลิดดิ้งไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเต้นรำนานาชาติที่ เมืองเกาสง 
                                        นางสาวขวัญตา มังกรรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) สนร.เกาสง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยให้ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเต้นรำนานาชาติของทีมไทย ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองเกาสง ระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2556 ซึ่งผลการแข่งขันทีมนักกีฬาไทยชนะเลิศ และในวันที่ 21 กันยายน 2556 สนร.เกาสง ได้ร่วมแสดงความยินดีต่อทีมไทย โดยมอบช่อดอกไม้แก่นายเสรี วงศ์ไพรจิตร หัวหน้าคณะและมอบของที่ระลึกแก่นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน


171
TOP