Skip to main content

หน้าหลัก

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยในไต้หวัน ณ บริษัท CATCHER TECHNOLOGY เมืองไทหนาน

นายวิสา คัญทัพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน หารือนายจ้างเพื่อส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานไทย และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยในไต้หวัน 

ณ บริษัท CATCHER TECHNOLOGY เมืองไทหนาน ไต้หวัน

 


      วันที่ 23 เมษายน 2555 นายวิสา คัญทัพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายประสพชัย ยูวะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวส่งศรี บุญบา รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางณัฐยา อนุดิษฐ์  ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน นางรติวัณณ สุนทรา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2)(กรุงไทเป)นางสาวขวัญตา มังกรรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา(ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง และคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปประชุมหารือกับผู้บริหาร บริษัท CATCHER TECHNOLOGY เมืองไทหนาน ไต้หวัน ประกอบกิจการหล่อพิมพ์สำหรับอุปกรณ์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม เช่น หน้ากากมือถือ จอมือถือ หน้ากากจอคอมพิวเตอร์ จอคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป เป็นต้น ผลิตสินค้าส่งขายภายในและส่งออกต่างประเทศ มีแรงงานไทยทำงาน 86 คน
      ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ และคณะได้พบกับตัวแทนแรงงานไทย ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพ แนวทางในการปฏิบัติตนให้อยู่ภายใต้กฎหมาย อย่าเกี่ยวข้องกับอบายมุขและสารเสพติด รวมทั้งให้กำลังใจในการทำงาน พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนบริษัทและแรงงานไทย หลังจากนั้น ผู้บริหารบริษัทได้นำคณะเยี่ยมชมบริเวณหอพักและโรงอาหารที่บริษัทจัดให้กับคนงานด้วย


155
TOP