Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสงนำคณะตัวแทนนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corp. คัดเลือกคนงานแบบจ้างตรง

สนร.เกาสง นำคณะตัวแทนนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corp.ไปคัดแรงงานไทยในตำแหน่งช่างเชื่อมและช่างประกอบโลหะ ที่เดินทางผ่านระบบการจ้างตรงที่จัดส่งโดยรัฐ โดยมีความต้องการแรงงานไทยทั้งหมดจำนวน 212 คน ซึ่งได้เดินทางไปคัดเลือกเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม และ 6 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา และจะไปคัดเลือกอีกครั้งในวันที่ 19 ส.ค. ที่ จ.ขอนแก่น และ วันที่ 21 ส.ค.2558 ที่ กรุงเทพฯ โดยกรมการจัดหางานได้เปิดรับสมัครคนหางานไปจนถึงวันที่ 14 ส.ค.2558 นี้ ขอเชิญผู้สนใจติดต่อสมัครกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์IMG_20150706_092135.jpg

ขนาด : 802.85 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 05/08/2558

ชื่อไฟล์IMG_20150706_110108.jpg

ขนาด : 527.13 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 05/08/2558

ชื่อไฟล์IMG_20150706_110137.jpg

ขนาด : 829.04 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 05/08/2558

ชื่อไฟล์IMG_20150706_110230.jpg

ขนาด : 821.79 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 05/08/2558

207
TOP