Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง จัดกิจกรรมถวายพระพรและแข่งขันกีฬาในวันพ่อแห่งชาติ ปี 2555

        วันอาทิตย์ 9 ธ.ค.55 : สนร.เกาสง จัดกิจกรรมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมกว๋อกวง  เขตหนานจื่อ  เมืองเกาสง  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป   มีแรงงานไทยร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน  

         น.ส.ขวัญตา มังกรรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นประธานในการจุดเทียนและกล่าวคำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในเดือนธันวาคม 2555  พร้อมเปิดการแข่งขันกีฬาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งมีทีมนักกีฬาแรงงานไทยจากเมืองเกาสงและใกล้เคียง  ส่งทีมฟุตบอล 9 คน  ทีมวอลเล่ย์บอลหญิง และทีมเซปักตะกร้อ เข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยรางวัลมากกว่า 20 ทีม นอกจากการแข่งขันกีฬายังมีกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล   ทำให้บรรยากาศการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเสริมสร้างมิตรภาพความรักสามัคคีในกลุ่มแรงงานไทย

         ผลการแข่งขันกีฬามีทีมที่ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด แบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 5,000 เหรียญไต้หวัน รองอันดับ 1 เป็นเงิน 3,000  เหรียญไต้หวัน และรองอันดับ 2  เป็นเงิน 2,000  เหรียญไต้หวัน  โดยมีผู้แทนสำนักงานแรงงานท้องถิ่นเมืองเกาสง  และผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างชาติคริสเตียนเพรสไบทีเรียล  ร่วมมอบรางวัล  ดังนี้   

        – ฟุตบอล 9 คน ทีมชนะเลิศ คือ ทีมเสียวกั่ง   ทีมต้าฟาและทีมสยาม  ได้รองอันดับ1 และรองอันดับ 2 ตามลำดับ   

        – เซปักตะกร้อ ทีมชนะเลิศ คือ ทีมว่านจี     ทีมอุดร และทีมฟรีดอมแมน ได้รองอันดับ1 และรองอันดับ 2 ตามลำดับ  

        – วอลเล่ย์บอลหญิง  ทีมชนะเลิศ คือ ทีมแพนจิต  ทีมอิงเม่าและทีมหอดาว ได้รองอันดับ1 และรองอันดับ 2 ตามลำดับ


159
TOP