Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมงานกฐินสามัคคี ณ วัดพุทธบารมี เมืองไถหนาน

             เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557 นางสาวกรรณิกา แก้วศรีสังข์ ที่ปรึกษา(ฝ่านแรงงาน) สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา ส่วนที่ 2 สาขาเมืองเกาสง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เดินทางเข้าร่วมเป็นประธานในงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2557 ณ วัดพุทธบารมี เมืองไถหนาน ซึ่งมีพุทธศาสนิกชนชุมชนชาวไทยและแรงงานไทยตลอดจนประชาชนไต้หวัน ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ของไต้หวัน เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 500 คน

 

 


180
TOP