Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมงานสงกรานต์ประจำปี 2558 ที่ไถหนาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 เเมษายน 2558 นางสาวกรรณิกา แก้วศรีสังข์ ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน)สำนักงานแรงงานไทยเมืองเกาสง ร่วมงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานท้องถิ่นและต่างชาติ ประจำปี 2015 ที่สำนักงานแรงงานท้องถิ่นเมืองไถหนานจัดขึ้น ที่เมืองไถหนาน มีแรงงานต่างขาติจากเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย เข้าร่วมงานประมาณ 500 คน

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์IMG_20150420_14.png

ขนาด : 1717.76 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23/04/2558

ชื่อไฟล์11178245_686046561506660_5277170478231146825_n2.jpg

ขนาด : 119.4 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23/04/2558

163
TOP