Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมงานเผยแพร่อาหารและสินค้าไทย 2554

สนร.เกาสง ร่วมงานเผยแพร่อาหารและสินค้าไทยเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554

สนร.เกาสงได้รับมอบหมายจากสำนักงานพาณิชย์ โดยนายดุสิต วงศ์นาวาหัวหน้า สำนักงานแรงงานเมืองเกาสง ให้เป็นตัวแทนร่วมเปิดงานเผยแพร่อาหารและสินค้าไทย ที่จัดโดยภาคเอกชน กลุ่มบริษัท เพรสชิเดนช์ ที่ห้าง ดอลล่าล์ เมืองเกาสง ในงานมี การจัดจำหน่ายอาหารและสินค้าไทยจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้มีการแสดงฟ้อนรำไทย จากกลุ่มชุมชนชาวไทย เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยด้วย

Preview

Download Images


176
TOP