Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมพิจารณาคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานแรงงานเทศบาลนครเกาสง กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน

           เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564  นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง พร้อมด้วยนางสาวชนกพรอนัน ไกรเทพ รองผู้อำนวยการฯ ร่วมเป็นกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่น ประจำปี 2564 จัดโดยสำนักงานแรงงานเทศบาลนครเกาสง กรมพัฒนากำลังแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวัน
 
ทั้งนี้ ในปีนี้มีแรงงานต่างชาติที่ทำงานในนครเกาสง สนใจสมัครพนักงานดีเด่น ประจำปี 2564 รวมจำนวน 78 คน จำแนกเป็นแรงงานไทย จำนวน 7 คน อินโดนีเซีย จำนวน 33 คน ฟิลิปปินส์ จำนวน 14 คน และเวียดนาม จำนวน 22 คน โดยคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานดีเด่นรวมจำนวน 20 คน จัดสรรตามสัดส่วนของกำลังแรงงานต่างชาติที่ทำงานในนครเกาสง ปัจจุบันรวมจำนวน 61,296 คน สรุปแรงงานไทยได้รับคัดเลือก รวม 3 คน (รอประกาศผลการคัดเลือกอย่างเป็นทางการต่อไป)
สำนักงานแรงงานเทศบาลนครเกาสง เตรียมจัดงานมอบรางวัลและเกียรติบัตรให้พนักงานแรงงานดีเด่น ประจำปี 2564 โดยมีผู้ว่าการนครเกาสง เป็นประธาน ในวันที่ 24 เมษายน 2564 นี้
 
 
 

9
TOP