Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564

เจ้าหน้าที่ สนร.เกาสง ร่วมกิจกรรมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ วัดพุทธบารมี เมืองไถหนาน ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ พี่น้องแรงงานไทย และชุมชนชาวไทยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ของไต้หวัน ได้มีโอกาสร่วมสืบสานประเพณีไทย ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์คนไทยในไต้หวัน โดยมีกิจกรรมตักบาตร ถวายต้นผ้าป่า สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว สอยดาวลุ้นโชคและมหรสพสมโภชต่างๆ รวมถึง กิจกรรมชิงรางวัลจาก สนร. เกาสงและแจกคู่มือแรงงานไทยในไต้หวัน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน


206
TOP