Skip to main content

หน้าหลัก

อายุเฉลี่ย

ผู้หญิงมีอายุเฉลี่ย 84.2 ปี ส่วนผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 77.7 ปีข้อมูลสถิติของกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) พบว่า ปีค.ศ. 2020 

ประชากรไต้หวัน ณ สิ้นปีค.ศ. 2020 มีจำนวนทั้งสิ้น 23,561,236 คน เทียบกับปีค.ศ. 2019 ลดลง 41,885 คน หรือลดลง 0.18% ไต้หวันมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ 165,249 คน ขณะที่มีจำนวนคนตาย 173,156 คน ตายมากกว่าคนเกิด 7,907 คน ทำให้อัตราการเพิ่มของประชากรติดลบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ อัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรที่ติดลบและโครงสร้างประชากรในปัจจุบันคาดการณ์ว่าเมื่อถึงปี ค.ศ. 2040 หรืออีก 20 ปีข้างหน้า จำนวนประชากรของไต้หวันจะอยู่ที่ประมาณ 22 ล้านคน แม้จะลดลงจากปัจจุบันไม่มาก แต่ในส่วนของโครงสร้างประชากรกลับแปรเปลี่ยนไปมาก สังคมไต้หวันจะเผชิญกับปัญหาใหญ่ 2 ประการคือ ประชากรชราภาพและประชากรลดลงอย่างต่อเนื่องและจะลดลงเร็วขึ้นเป็นลำดับ อีกทั้งยังคาดการณ์ว่าในอีก 3 ศตวรรษข้างหน้าหรืออีก 300 ปีข้างหน้า ทุก 1 ศตวรรษหรือทุก 100 ปี ประชากรจะลดลงครึ่งหนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรลดลงคืออัตราการเกิดต่ำมาจากคนไต้หวันแต่งงานช้าและแต่งงานน้อยลง เมื่อแต่งงานช้าโอกาสที่มีจะมีลูกคนแรกก็ช้าหรือบางคนอาจไม่มีและไม่อยากมี ส่วนคนที่มีลูก 1 คนก็ยากที่จะมีลูกคนที่ 2 สถิติคนเกิดในปีค.ศ. 1980 ซึ่งเป็นยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไต้หวันมีเด็กเกิดใหม่ปีละประมาณ 400,000 คน แต่หลังปีค.ศ. 2000 เป็นต้นมา จำนวนเด็กเกิดใหม่เหลือเพียง 160,000-200,000 คนเท่านั้น

สำหรับสถิติการสมรสของคนไต้หวันกัน ปีค.ศ. 2020 คนไต้หวันสมรสจำนวน 121,702 คู่ ลดลงจากปีค.ศ. 2019 เป็นจำนวน 12,822 คู่ อัตราการสมรสคิดเป็น 5.16 ต่อพันคน ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าจำนวนคู่สมรสของปีที่แล้วสามารถนำมาใช้อ้างอิงเพื่อคาดการณ์จำนวนเด็กเกิดใหม่ในปีนี้ได้ ซึ่งก็ทำให้คาดการณ์ได้ว่า ปีค.ศ. 2021 นี้ ไต้หวันอาจมีเด็กเกิดใหม่น้อยกว่า 160,000 คน

 


2511
TOP