Skip to main content

หน้าหลัก

ภูมิศาสตร์

ที่ตั้ง

ไต้หวัน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลจีนไต้ ห่างจากจีนแผ่นดินใหญ่ประมาณ 160 กิโลเมตร (ตรงข้ามมณฑลฝูเจี้ยนของจีน) ประกอบด้วยเกาะหลัก ๆ ได้แก่ เกาะไต้หวัน(เกาะใหญ่) หมู่เกาะเผิงหู (Penghu) จินเหมิน (Kinmen) และหมาจู่ (Matsu) และเกาะเล็กอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง

 

 

พื้นที่

36,188 ตารางกิโลเมตร เป็นเกาะทอดจากตะวันออกเฉียงเหนือสู่ตะวันออกเฉียงใต้มีความยาว 394 กิโลเมตรมีรูปลักษณะคล้ายกล้วยหอม โดยมีแนวเขาสูงที่เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 65 ของทั้งไต้หวันอยู่ที่ส่วนกลางของเกาะและมียอดเขาที่มีความสูง 3,952 เมตร จากระดับน้ำทะเล (ชื่อว่า เขาหยก)ถูกจัดว่าเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเอเซียตะวันออกหรือเป็นอันดับสองรองจากยอดเขาเอเวอร์เร็ต นอกจากนี้ตำแหน่งที่ตั้งของไต้หวันถือว่าตั้งอยู่บนรอยต่อของเปลือกโลกระหว่างแผ่นเปลือกโลกยูโรเอเซียกับฟิลิปปินส์ซึ่งมักจะมีการขยับเคลื่อนตัว เพื่อปลดปล่อยพลังงานออกมาเป็นเหตุให้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่เล็กอยู่เสมอขึ้นกับความลึกและขนาดของพลังงานที่ปลดปล่อย นอกจากนี้ยังจัดอยู่ในเขตของภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วด้วย

 
 


1963
TOP