Skip to main content

หน้าหลัก

ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศ

อยู่ในเขตอบอุ่นและร้อนชื้นแบบใกล้เขตร้อนตลอดปีมี 4 ฤดู

  • ฤดูร้อน (เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม) อุณหภูมิเฉลี่ย 29 องศาเซลเซียส
  • ฤดูใบไม้ร่วง(เดือนสิงหาคม-ตุลาคม) อุณหภูมิเฉลี่ย 23 องศาเซลเซียส
  • ฤดูหนาว (เดือนพฤศจิกายน-มกราคม) อุณหภูมิเฉลี่ย 10 องศาเซลเซียส
  • ฤดูใบไม้ผลิ(เดือนกุมภาพันธ์-เมษายน) อุณหภูมิเฉลี่ย 22 องศสเชลเซียส


1519
TOP