Skip to main content

หน้าหลัก

การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์สำหรับแรงงานไทยในเขตภาคใต้ได้หวัน

การจัดกิจกรรมวันสงกรานต์สำหรับแรงงานไทยในเขตภาคใต้ได้หวัน  
       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย. 2554 หัวหน้า สนร.เกาสงและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ให้แรงงานไทยเขตภาคใต้ไต้หวัน ร่วมกับสำนักงานแรงงานของไต้หวัน ในปีนี้การจัดงานใน 3 เมืองคือ เกาสง ไถหนาน และหยุนหลิน 
       กิจกรรมในงานมี พิธีสงฆ์จากพระภิกษุไทย การแข่งขันกีฬาตระกร้อข้ามตาข่าย การรดน้ำวันสงกรานต์ โดยสนร.เกาสงได้ขอให้สนับสนุนของขวัญแก่แรงงานไทยจากสถานทูตไทยซึ่งมอบจักรยานจำนวน 15 คัน แก่แรงงานไทยที่ชนะการแข่งขันตระกร้อ ชนะการตอบปัญหาและจับฉลากจากต้นขั้วบัตรที่แจกแก่ผู้เข้าร่วมงาน

 


160
TOP