Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. เกาสงจัดงานแข่งขันกีฬาเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

สนร. เกาสงร่วมกับกลุ่มแรงงานไทยในไต้หวันจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ เมืองไถหนาน ไต้หวัน โดยในงานมีการปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการตั้งปณิธานความดีของแรงงานไทยกว่า 200 คน ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดสยามบรมราชกุมารีด้วย

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์eriiyngruup_1_2.jpg

ขนาด : 495.28 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17/08/2558

ชื่อไฟล์eriiyngruup_2.jpg

ขนาด : 493.7 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17/08/2558

ชื่อไฟล์eriiyngruup_3.jpg

ขนาด : 362.62 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17/08/2558

ชื่อไฟล์eriiyngruup_4.jpg

ขนาด : 422.74 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17/08/2558

151
TOP