Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง จัดประชุมเตรียมทีมแข่งขันกีฬาวันแม่แห่งชาติประจำปี 2556

        7 กรกฎาคม 25556 : นางสาวขวัญตา มังกรรัตน์ อัครราราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) จัดประชุมผู้แทนทีมนักกีฬา เพื่อจับคู่การแข่งขันกีฬาชิงถ้วยรางวัลในโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติปี 2556  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมกว๋อกวง เขตหนานจื่อ เมืองเกาสง

ผลการประชุมเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน และการจับสลากจับคู่แข่งขัน ได้ผลสรุปดังนี้

ฟุตบอล 9 คน  รวม 12 ทีม

คู่แรกทีมต้าปา A – ทีมกังซัน A  และ ทีมรวมเพื่อน D – ทีมต้าเซ่อ D

คู่ที่ 2ทีมรีคอน E -ว่านจี E  และ ทีมผิงตง F– เสียวกั่ง F

คู่ที่ 3 ทีมไคฟา B– ทีมอันผิง B  และ ทีมไถโซ่ – ทีมสยาม C

วอลเล่ย์บอลหญิง  5 ทีม  ได้แก่  ทีมอันผิง ทีมหอดาว  ทีมอิงเม่า ทีมแคมป์สี ทีมแพนจิต

เซปักตะกร้อ  10  ทีม

สาย A ได้แก่  ทีมไคฟา ทีมว่านจี ทีม KIZT ทีมฟรีดอมแมน และทีมต้าฟา

สาย B ได้แก่ ทีมไถโซ่ ทีมอันผิง ทีมสยาม ทีมรีคอน และทีมน้องใหม่

ทั้งนี้ สนร.เกาสง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติจากสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและส่งเสริมให้แรงงานไทยได้ผ่อนคลายความเครียดจากการทำงาน การเสริมสร้างความสามัคคีและหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งเสพติดมาซึ่ง สนร.เกาสงได้ดำเนินกิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง  โดยจัดให้มีการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัลในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ เสมอมา


 


153
TOP