Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ต้อนรับผู้แทนหน่วยปราบปราบตำรวจต่างชาติ กรมตำรวจ เมืองเกาสงเพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับปัญหาของแรงงานไทยในช่วงสถานการณ์โควิด พร้อมทั้งช่องทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วย นางสาวชนกพรอนัน ไกรเทพ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และ นางสายสวาท แซ่จู ล่าม สนร.เกาสง ให้การต้อนรับ หน่วยปราบปราบตำรวจต่างชาติ กรมตำรวจ เมืองเกาสง (Kaohsiung city Police Department) ณ สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง เนื่องในโอกาสหารือข้อราชการเกี่ยวกับปัญหา ของแรงงานไทยในช่วงสถานการณ์โควิด พร้อมทั้งช่องทางการให้ความช่วยเหลือแรงงานไทย อย่างไรก็ดีที่ผ่านมา ทางสนร.ยังไม่พบปัญหาที่เป็นนัยยะสำคัญ

ทั้งนี้ ทางสนร.เกาสง ได้ขอความร่วมมือทางตำรวจต่างชาติ ในการให้ข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างชาติ เพิ่มเติม ซึ่งทางตำรวจต่างชาติ ยินดีให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูล รวมทั้งร่วมกิจกรรมของสนร. ที่มีแรงงานไทยเป็นจำนวนมาก เพื่อให้แรงงานไทยเข้าถึงข้อมูลด้านกฎหมายได้มากยิ่งขึ้นและไม่กระทำความผิด โดยเฉพาะเรื่องการขับขี่พาหนะ


134
TOP