Skip to main content

หน้าหลัก

สนร. เกาสง นำคณะรองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสมบัติ นิเวศรัตน์) ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560

สนร.เกาสงได้นำรองอธิบดีกรมการจัดหางาน (นายสมบัติ นิเวศรัตน์) และคณะ ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2560 ดังนี้

      1. วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะเดินทางถึงเกาสงเวลา 13.05 น. ได้พาไปพบปะนายจ้างและแรงงานไทยบริษัท Goang Hann Enterprise Co.,Ltd. เขตหย่งคัง เมืองไถหนาน ขณะนี้จ้างแรงงานไทย 64 คน ทำงานที่สำนักงานใหญ่และบริษัทสาขารวม แห่ง โดยนำเข้าแรงงานไทยรายเดิมผ่านระบบจ้างตรงที่กรมการจัดหางาน คน เป็นบริษัทsupplyer ผลิตกรอบประตู/หน้าต่างอลูมิเนียมและเครื่องเฟอร์นิเจอร์ให้กับบริษัท IKEA ไต้หวัน ภายใต้โครงการจ้างแรงงานไทยไต้หวันประชารัฐของสนร.ไทเปร่วมกับสนร.เกาสง นอกจากนี้ยังได้ผลิตอะไหล่รถยนต์หลายยี่ห้อส่งออกต่างประเทศ แผงโซล่าเซลส์ส่งออกประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ และขวดน้ำหอมปรับอากาศ เริ่มใช้แรงงานไทยตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 ปัจจุบันได้ต่อสัญญาจ้างในไต้หวันให้กับแรงงานไทยแล้ว 15 คน

      2. วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ช่วงเช้า เข้าเยี่ยมบริษัท Formosa Heavy Industries Corp. เขตเริ๋นอู่ เมืองเกาสง ประกอบกิจการอุตสาหกรรมหนักผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์โลหะสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยได้จ้างแรงงานไทยเพียงชาติเดียวในตำแหน่ง ช่างเชื่อม ช่างประกอบ และแรงงานทั่วไป ผ่านระบบจัดส่งโดยรัฐของกรมการจัดหางาน  ที่เมืองเกาสง 85 คน เมืองหยุนหลิน 150 คน ช่วงบ่าย เยี่ยมแรงงานไทยบริษัท Hua Yong Machine Co.,Ltd. เขตฟ่งซัน เมืองเกาสง ผลิตอะไหล่รถมอเตอร์ไซด์ส่งออกไปยังประเทศจีน จ้างแรงงานไทย 21 คน ได้ต่อสัญญาจ้างในไต้หวันให้กับแรงงานไทยแล้ว คน

      3. วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 เยี่ยมแรงงานไทยบริษัท Nan Liu Enterprise Co.,Ltd. เขตเฉี่ยวโถว เมืองเกาสง จ้างแรงงานไทย 47 คน ทำงานในโรงงาน แห่ง ผลิตมาสก์หน้า เครื่องสำอางค์หลายยี่ห้อ อาทิ shizedo ponds dove ส่งออกไปยังหลายประเทศ มีบริษัทสาขาในประเทศจีน และกำลังจะไปเปิดบริษัทที่อินเดีย โดยมีแผนที่จะไปเปิดกิจการในประเทศไทยด้วย ทั้งนี้ได้สนับสนุนให้แรงงานไทยที่มีความรับผิดชอบเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างานเพิ่มเงินเดือนให้ ขณะนี้กำลังก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในเกาสง พร้อมทั้งสร้างหอพักแห่งใหม่ที่มีมาตรฐานมากกว่าเดิม และจะอนุญาตให้แรงงานไทยพาคู่สมรสเข้ามาทำงานด้วยกันได้ ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการยื่นขอใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น 

      ทั้งนี้ แรงงานไทยที่บริษัททั้ง แห่ง ได้รับสวัสดิการที่ดี  มีรายได้เฉลี่ย 36,000 – 40,000 เหรียญไต้หวัน ส่งเงินกลับบ้านเดือนละ 20,000 – 30,000 เหรียญไต้หวัน โดยรองอธิบดีกรมการจัดหางานได้แจ้งข้อมูลระบบจ้างตรงและการจัดส่งโดยรัฐให้นายจ้างทุกแห่งได้รับทราบเพื่อเป็นทางเลือกในการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับแรงงานไทย และขอให้นายจ้างเข้มงวดกวดขันแรงงานไทยไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งกรมการจัดหางานยินดีที่จะจัดส่งรายชื่อแรงงานไทยที่มีประวัติเสพยาเสพติดให้บริษัทจัดหางานฝั่งไทยเพื่อไม่ให้พิจารณาจัดส่งไปทำงานในต่างประเทศ  พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่แรงงานไทยให้ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่หลงเชื่อคำยุยงให้เสพยาเสพติดด้วย


170
TOP