Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ประชาสัมพันธ์แรงงานไทยและญาติมิตรจากไทย ระงับการนำเข้าหรือส่งพัสดุที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อหมูเข้าไต้หวัน

สำนักงานแรงงานไทย เมืองเกาสง จัดทำคลิปเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานและญาติมิตรจากไทย ระงับการส่งพัสดุไปรษณีย์หรือนำเข้าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อหมู เช่น กุนเชียง หมูยอ หรืออาหารแปรรูปอื่นๆ ที่มีส่วนประกอบจากเนื้อหมู ผ่านทางเรือและอากาศ เพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายในไต้หวัน หากฝ่าฝืนนำเข้ามาในไต้หวันได้เพิ่มบทลงโทษและค่าปรับใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ผู้ที่ลักลอบนำเข้าจะมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี หรือปรับสูงสุด จำนวน 3 ล้านเหรียญไต้หวัน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 


97
TOP