Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมกับสำนักงานแรงงานท้องถิ่นจัดงานสงกรานต์ให้แรงงานไทยในพื้นที่เมือเกาสงและใกล้เคียง

สนร.เกาสง ร่วมกับสำนักงานแรงงานท้องถิ่นจัดงานสงกรานต์ให้แรงงานไทยในพื้นที่เมือเกาสงและใกล้เคียง

 

         วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557 :  นางสาวขวัญตา มังกรรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนร.เกาสง  ได้ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานแรงงานท้องถิ่นเมืองเกาสง  จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ให้แก่แรงงานไทยและชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เมืองเกาสง เมืองไถหนาน และใกล้เคียง ณ สวนสาธารณะกันซันเหอถี เขตกังซัน เมืองเกาสง

          การจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์เพื่อฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป  พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  การเล่นน้ำสงกรานต์  รวมทั้งการแสดงฟ้อนรำไทย  สาธิตกีฬาเซปักตะกร้อ   ตอบปัญหาชิงรางวัล  การแสดงดนตรี  การสาธิตตรวจสิ่งของต้องห้ามนำเข้าไต้หวัน ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายอาหารไทย  ซึ่งมีหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในเมืองเกาสง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น   และนอกจากชาวไทยแล้ว ยังมีชาวไต้หวันและแรงงานชาติอื่นมาร่วมกิจกรรมสงกรานต์กันอย่างสนุกสนานประมาณ 500 คน  

         การจัดงานวันสงกรานต์ เป็นงานประเพณีไทยที่ทางการไต้หวันให้ความสำคัญโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้แรงงานไทยได้เฉลิมฉลองปีใหม่ไทย และได้พบปะสังสรรค์คลายความเครียดจากการทำงาน 

———————————————


201
TOP