Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมกับ วัดพุทธบารมี จัดงานมหาสงกรานต์ ประจำปี 2559

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 สนร. เกาสง ร่วมกับวัดพุทธบารมี เมืองไถหนาน ไต้หวัน จัดงานมหาสงกรานต์ ประจำปี 2559 ให้กับพี่น้องแรงงานไทย และชุมชนชาวไทยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ของไต้หวัน โดยมีกิจกรรมตักบาตร ถวายต้นผ้าป่า สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว และมหรสพสมโภชต่างๆ รวมถึงกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัลจาก สนร. เกาสง อาทิ จักรยาน กระเป๋าเดินทาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนมาก  ทั้งนี้มีผู้สนใจผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน 

21

 


154
TOP