Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมกิจกรรมงานแข่งขันกีฬาวันแรงงาน ปี 2556

                 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 สนร.เกาสงและกลุ่มแรงงานไทยร่วมกันจัดแข่งขันกีฬาวันแรงงานประจำปี 2556 ณ สนามกีฬา โรงเรียนมัธยมเยี่ยนเฉา เขตเยี่ยนเฉา เมืองเกาสง เพื่อให้แรงงานไทยใช้เวลาว่างในวันหยุดให้เป็นประโยชน์ ทำกิจกรรมร่วมกันในทางสร้างสรรค์ จะได้ห่างไกลยาเสพติดและเป็นการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน ในงานนี้มีการแข่งขันฟุตบอลหญิงและชาย ที่ทีมชนะเลิศฟุตบอลหญิงได้แก่ทีม แคมป์สี และทีมชนะเลิศฟุตบอลหญิงได้แก่ทีม แคมป์สี และทีมฟุตบอลชาย ไคร์ฟา เป็นทีมชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้


164
TOP