Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล ว่านจี คัพ ปี 2556

สนร. เกาสงร่วมกิจกรรมแข่งขันฟุตซอล ว่านจี คัพ ปี 2556

                เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 นางสาวขวัญตา มังกรรัตน์ อทป. (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาฟุตซอล ว่านจีคัพ ณ สนามโรงเรียนมัธยมเยี่ยนเฉา เขตเยี่ยนเฉา เมืองเกาสง จัดโดยบริษัท ว่านจี สติล อินดัสเตรียล จำกัด ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญ  ของการส่งเสริมให้แรงงานไทยรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ทำกิจกรรมร่วมกันในทางสร้างสรรค์ เพื่อจะได้ห่างไกลยาเสพติดและเป็นการผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน  ทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการจัดกิจกรรมเพื่อแรงงานไทยห่างไกลยาเสพติด ของ สนร. เกาสงที่จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในโอกาสวันหยุดสำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น วันแรงงาน วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ


176
TOP