Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลโคมไฟของไต้หวัน ณ เมืองเกาสง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวจุฑารัตน์ สบู่ม่วง อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วย นางสาวชนกพรอนัน ไกรเทพ ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสายสวาท แซ่จู ล่ามประจำ สนร.เกาสง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเทศกาลโคมไฟของไต้หวัน (Taiwan Lantern festival 2022) ณ National Kaohsiung Center for the Arts (Weiwuying) โดยมี นางไช่ อิงเหวิน ประธานาธิบดี เป็นประธาน และนาย เฉิน ฉีม่าย นายกเทศมนตรีเมืองเกาสง ร่วมงาน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สำนักงานแรงงานไทยฯและรัฐบาลเมืองเกาสง (Kaohsiung City Government) ได้ร่วมกันดูแลแรงงานไทย รวมถึงผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ ที่มาประกอบอาชีพ ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน ทั้ง ด้านความร่วมมือด้านเอกสารและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานไทย การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการรณรงค์ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ให้แรงงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้แรงงานไทยตระหนักถึงการส่งสินค้ามาไต้หวันโดยเฉพาะห้ามผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ ด้วยดีเสมอมา


49
TOP