Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง เข้าพบนายจ้างและเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Formosa Heavy Industries Corporation

            เมื่อวันที่ 7 และ 12 พฤศจิกายน 2557 นางสาวกรรณิกา แก้วศรีสังข์ ที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าพบนายจ้างและเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Formosa Heavy Industries Corporation ที่ประกอบธุระกิจผลิตชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร ท่อและหม้อสตีมทนแรงดันสูงขนาดใหญ่ ซึ่งได้จ้างแรงงานไทยด้วยระบบการจัดส่งโดยรัฐทั้งหมดตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา โดยขณะนี้มีแรงงานไทยจำนวนทั้งหมด 133 คน แยกเป็นทำงานที่เขตเหยินวู่ เมืองเกาสง จำนวน 64 คน และ ที่เขตม่ายเหลียว  เมืองหยุนหลิน จำนวน 69 คน  และในโอกาสนี้นายจ้างยังได้แจ้งความประสงค์ต้องการจ้างแรงงานไทยเพิ่มเติมอีกจำนวน 150 คนในอนาคตอันใกล้นี้ โดยจะจ้างแรงงานกึ่งฝีมือทั้งหมดแยกเป็น ช่างเชื่อมโลหะไฟฟ้าจำนวน 70 คนและช่างประกอบโลหะจำนวน 80 คน 

             ทั้งนี้จากการสอบถามแรงงานไทยที่ยังทำงานอยู่ขณะนี้ต่างแจ้งว่า มีความพอใจในทั้งด้านค่าจ้างที่ได้รับและสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้  โดยได้พบตัวแทนนายจ้างตามลำดับดังนี้

                 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ได้เข้าพบ Mr. Cheng Wang Chia รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบโรงงานและเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Formosa Heavy Industries Corporation สาขาม่ายเหลียว เมืองหยุนหลิน

              เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ได้เข้าพบ Mr. Chiew Gu Shoun รองผู้จัดการใหญ่ ผู้รับผิดชอบโรงงานและเยี่ยมแรงงานไทย บริษัท Fomosa Heavy Industries Corporation สาขาเหยินวู่ เมืองเกาสง

 


291
TOP