Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง เจรจากับนายจ้างกรณีเงินค่าทดแทนการเสียชีวิตของแรงงานไทย

          วันที่ 1 สิงหาคม 2556 : นางสาวขวัญตา มังกรรัตน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สนร. เกาสง 

ได้ให้การต้อนรับนายจ้างบริษัท Joy Chief Hardware Ind. Co., Ltd. เมืองไถหนาน และผู้บริหารบริษัทจัดหางานไต้หวัน Golden Grand Manpower Consultant Corp. เพื่อเป็นผู้แทนในการเจรจาเรียกร้องเงินค่าทดแทนการเสียชีวิตของนายวัฒนะ คุณสมบัติ  ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากทายาท

           สนร.เกาสง ได้เจรจาเรียกร้องเงินค่าทดแทนการเสียชีวิตของนายวัฒนะฯ มาแล้ว 1 ครั้ง แต่นายจ้างยืนยันจำนวนที่เคยเสนอไว้และไม่ตกลงปรับเพิ่มตามข้อเรียกร้องของทายาท  สำหรับการเจรจาในครั้งนี้นายจ้างยินยอมเพิ่มจำนวนเงินค่าทดแทนการเสียชีวิตตามจำนวนที่ทายาทพึงพอใจ  โดยเป็นจำนวนเงินที่ยังไม่รวมเงินจากกองทุนประกันภัยแรงงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการศพ

           นายวัฒนะ คุณสมบัติ  อายุ 33 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ จ.สกลนคร  ทำงานกับนายจ้างบริษัท Joy Chief Hardware Ind. Co., Ltd. กิจการผลิตบานพับประตู ตั้งอยู่เมืองไถหนาน โดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางาน Lik Keung Employment (Thailand) จำกัด และบริษัทจัดหางานไต้หวัน Golden Grand Manpower Consultant Corp.เป็นผู้ดูแล  นายวัฒนะฯ ประสบอุบัติเหตุระหว่างการทำงานเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 โดยชิ้นส่วนโลหะที่ตัดจากเครื่องจักรกระเด็นถูกบริเวณลำคอด้านซ้าย เกิดบาดแผลเลือดไหลไม่หยุด นายจ้างนำตัวส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลฉีเหม่ย  ไถหนาน  ซึ่งแพทย์แจ้งว่านายวัฒนะฯ เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล  เนื่องจากเกิดบาดแผลที่เส้นเลือดใหญ่ โลหิตตกในทำให้ระบบการหายใจล้มเหลว

 

————————-


170
TOP