Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง เยี่ยมนายจ้างและแรงงานไทย ที่เขตเมืองจางฮั่ว

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 สำนักงานแรงงานไทย เมืองเกาสง ออกตรวจเยี่ยมพี่น้องแรงงานไทยที่บริษัท Eng Fong Paper Co., Ltd. บริษัท Xin Xian Enterprise Co., Ltd. และบริษัท Yi Shen Plastic Corp. ที่เขตเมืองจางฮั่ว
ทั้งนี้จากการสอบถามแรงงานไทยทราบว่าทุกคนมีขีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสมควรแก่อัตภาพและพอใจต่อสภาพการทำงานและสวัสดิการที่ได้รับ

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์11074295_686044821506834_306722518966636698_n1.jpg

ขนาด : 37.89 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23/04/2558

175
TOP