Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง เยี่ยมแรงงานไทยบาดเจ็บ ณ ไซค์งานก่อสร้างรถไฟใต้ดิน

สนร.เกาสง เยี่ยมแรงงานไทยบาดเจ็บ ณ ไซค์งานก่อสร้างรถไฟใต้ดิน
            เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 นางสาวขวัญตา  มังกรรัตน์  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง  เดินทางไปเยี่ยมนายบัววร  เพียรการ  แรงงานไทยบริษัท NEW ASIA CONSTRUCTION DEVELOPMENT CORP.ป่วยมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อทับเส้นเอ็น พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลของการเป็นสมาชิกกองทุนประกันสุขภาพไต้หวัน โดยมีนาย ต่ง เจิ้น ฟง หัวหน้าฝ่ายจัดการสำนักงานตัวแทนนายจ้างให้การต้อนรับ ณ ไซด์งานก่อสร้างรถไฟใต้ดิน เขตซานหมิน เมืองเกาสง 

นายบัววร  เพียรการ  อายุ 48 ปี ชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ เดินทางเข้ามาทำงานเป็นแรงงานทั่วไปในงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 โดยการจัดส่งของบริษัทจัดหางาน ไทยดีเลิศ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 


160
TOP