Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ได้จัดแข่งขันกีฬาวันแรงงาน ประเภทฟุตบอลรอบ 8 ทีมสุดท้าย ให้กับแรงงานไทย

สนร.เกาสงได้จัดแข่งขันกีฬาวันแรงงาน ประเภทฟุตบอลรอบ 8 ทีมสุดท้าย ให้กับแรงงานไทย 2 แห่ง สำหรับผู้เข้าร่วมงานแห่งละ 200 คน ดังนี้

1. วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมเริ๋นเต๋อ เมืองไถหนาน 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

2. วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลเขตลู่กั่ง เมืองจางฮั่ว 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ทั้งนี้ นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้กล่าวแนะนำทีมงานอีก 5 คน คือ นางสาวกาญจนา เอกบุตร ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เจ้าหน้าที่ล่าม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการจ้างงานฯ เสมียน และพนักงานขับรถยนต์ โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ติดต่อสอบถามข้อมูลที่มีข้อสงสัยทางเฟสบุ๊กของสนร.เกาสง และขอให้ขยายเครือข่ายแรงงานไทยด้วยการชักชวนให้เพื่อนๆ เล่นกีฬาเพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทำให้มีพลานามัยที่ดีร่างกายแข็งแรง รวมทั้งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน ละเว้นจากการดื่มสุรา เสพยาเสพติด ไม่ควรกระทำผิดกฎหมาย เช่น ดื่มสุราแล้วขี่จักรยานไฟฟ้า การทะเลาะวิวาทกับผู้อื่น เป็นต้น 

ซึ่งในโอกาสนี้ได้มอบประกาศนียบัตรและโล่ห์รางวัลอาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำปี 2561 ให้กับนายชัยเพชร แซ่พ่าน ล่ามไทยประจำบริษัท Formosa Heavy Industries Corp. เขตม่ายเหลียว เมืองหยุนหลิน ที่สนามกีฬาเทศบาลเขตลู่กั่ง เมืองจางฮั่ว

 


202
TOP