Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ได้ร่วมงานมอบรางวัล Friend Medal Award ให้ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) เพื่อประกาศเกียรติคุณจากการสร้างคุณูปการช่วยเหลือชาวไทยในไต้หวันและนักธุรกิจไต้หวันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

        เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา นายถงเจิ้นหยวน ประธานคณะกรรมการกิจการโพ้นทะเล ไต้หวัน ได้มอบรางวัล Friend Medal Award ให้แก่นายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) เพื่อประกาศเกียรติคุณจากการสร้างคุณูปการช่วยเหลือชาวไทยในไต้หวันและนักธุรกิจไต้หวันในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลักดันกิจการระหว่างไต้หวันกับไทยด้วยดีตลอดมา เช่น ให้ความช่วยเหลือชาวไต้หวันทั้งนักธุรกิจ และนักศึกษาไต้หวันจำนวน 1,797 ราย ที่ไม่สามารถกลับไทยได้เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19 ให้สามารถเดินทางกลับไทยได้

     คณะกรรมการกิจการโพ้นทะเล ระบุว่า ปีที่แล้วไต้หวันบริจาคชุดป้องกัน 15,000 ชุด และหน้ากากอนามัยกว่า 1 ล้านชิ้นให้ประเทศไทย โดยนายธงชัย ชาสวัสดิ์ เป็นผู้แทนรับมอบ และแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลแต่ละแห่งในประเทศไทย รัฐบาลไทยยังนำหน้ากากอนามัยที่รัฐบาลไต้หวันมอบให้ ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ทางการทูตที่ประจำในต่างประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพอันดีระหว่างไต้หวันและไทย

    นายถงเจิ้นหยวน ประธานกรรมการกิจการโพ้นทะเล เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างปี 2560-2562 นักท่องเที่ยวไต้หวันกับไทยเพิ่มขึ้นถึง 71% โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวไทยมาไต้หวันเพิ่มขึ้นถึง 112% ส่วนนักศึกษาไทยมาศึกษาต่อในไต้หวันเพิ่มจากปี 2559 จำนวน 1,771 คน เป็น 4,001 คน ในปี 2562 เพิ่มขึ้น 126% ส่วนการลงทุนการค้าและเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีนักธุรกิจไต้หวันในไทย 150,000 คน ปี 2562 มีการลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น 278.2% ส่วนปี 2561 ธุรกิจไทยลงทุนในไต้หวันเพิ่มขึ้น 942% สำหรับปี 2562 ทุบสถิติที่เคยมีมา ตัวเลขเหล่านี้นับเป็นผลสำเร็จจากความร่วมมือระหว่างตนกับนายธงชัย ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

     นอกจากนี้ นายถงเจิ้นหยวน ประธานคณะกรรมการกิจการโพ้นทะเล ได้มอบรางวัล Formosa Professional Medal Award ให้แก่นางสุจิตรา ลาภธีรวุฒิ หรือเหอซู่เจิน (何素珍) กรรมการที่ปรึกษาอาวุโสกิจการโพ้นทะเลประจำประเทศไทย ซึ่งช่วยเหลือนักธุรกิจไต้หวันที่ตกค้างในไต้หวันให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทย 1,797 คน ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ตลอดจนช่วยเหลือรัฐบาลไต้หวันในการผลักดันนโยบายด้านกิจการโพ้นทะเล และสร้างคุณูปการให้แก่การทูตเพื่อสาธารณะ นางสุจิตราได้ให้การสนับสนุนสำนักงานตัวแทนไต้หวันประจำประเทศไทย โดยจัดตั้งคณะทำงานร่วมรับมือโรคระบาดชาวไต้หวันในประเทศไทยขึ้น เพื่อระดมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันโรคให้แก่รัฐบาลไทยและโรงพยาบาลในไทย ช่วยเหลือสมาคมไต้หวันในไทย นำสิ่งของช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในไทย รวมทั้งระดมสิ่งของบริจาคจำนวนมากในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยอีกด้วย


130
TOP