Skip to main content

หน้าหลัก

สนร.เกาสง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับแรงงานไทยตัวอย่างดีเด่น เนื่องในโอกาสวันแรงงานประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 สนร.เกาสง ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับแรงงานไทย ที่ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแรงงานตัวอย่างดีเด่นจากผู้ว่าราชการเมืองเกาสง เนื่องในโอกาสวันแรงงานประจำปี 2559 โดยมีแรงงานไทยที่ได้รับโล่ฯ มีจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายทยากร ปิตาทะสังข์ ภูมิลำเนาจังหวัดอุดรธานี ทำงานกับนายจ้ายบริษัท Wan Chi Steel Industrial Co.,Ltd. นายชูเกียรติ กกรัมธ์ ภูมิลำเนาจังหวัดบุรีรัมย์ ทำงานกับนายจ้างบริษัท Alloymax Precision Casting Co.,Ltd. และนางสาวขวัญวิภา เมืองโคตร ภูมิลำเนาจังหวัดนครพนม ทำงานกับนายจ้างบริษัท Pan Jit International Co.,Ltd.

ไฟล์แนบ:

ชื่อไฟล์jian_bao_1_1.jpg

ขนาด : 87.98 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 26/04/2559

142
TOP