Skip to main content

หน้าหลัก

ไกล่เกลี่ยกรณีแรงงานไทยประสบอุบัติเหตุถูกรถชน

การเจรจาไกล่เกลี่ยกรณีแรงงานไทยประสบอุบัติเหตุถูกรถชนเสียชีวิต

         ในวันที่ 4 กรกฏาคม 2555 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงาน) ได้เดินทางไปร่วมเจรจากับผู้ที่ขับรถชนนายบุญช่วย เอี่ยมสะอาด และนายสมิง แสวงสุข แรงงานไทยเสียชีวิตเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายให้แก่ทายาท พร้อมทั้งพบกับนายจ้างเพื่อขอทราบความช่วยเหลือที่จะให้แก่แรงงานทั้งสอง

นายบุญช่วยและนายสมิง เดินทางมาทำงานในไต้หวันพร้อมกัน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 กับบริษัท Mitsutoshi Asphalt Industry Co., Ltd.  เมืองเจียอี้  มีบริษัทจัดหางาน Li Tung International Co., Ltd. เป็นผู้ดูแล ได้ถูกรถชนเสียชีวิตเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 เวลาประมาณ 24.00 น ในขณะที่ทั้งสองกำลังขี่รถจักรยานเพื่อเดินทางกลับที่พักในโรงงาน


166
TOP