Skip to main content

หน้าหลัก

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นายณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์

  นายณัฐชยวัศ สงวนไชยกฤษณ์

  อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
  • นายวิเชียร ชมภูนอก

   นายวิเชียร ชมภูนอก

   ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
   • นายสังเวียน เมืองทราย

    นายสังเวียน เมืองทราย

    ผู้ช่วยดำเนินการด้านส่งเสริมการจ้างงาน
   • นายอนันท์ เพชรชู

    นายอนันท์ เพชรชู

    เสมียน
   • นางสายสวาท แซ่จู

    นางสายสวาท แซ่จู

    ล่าม
   • นายเมธา ดาราสุวรรณ

    นายเมธา ดาราสุวรรณ

    พนักงานขับรถยนต์


2061
TOP