Skip to main content

หน้าหลัก

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานแรงงาน สาขาเมืองเกาสง นำผ...

จำนวนการเข้าชม 48 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่06 ธ.ค. 2566

วันหมดอายุใบอนุญาตทำงานกับบัตรถิ่...

จำนวนการเข้าชม 93 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่17 พ.ย. 2566

สนร.เกาสง ลงพื้นที่ บริษัท CTCI ...

จำนวนการเข้าชม 359 ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่29 ส.ค. 2566
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

วันชาติ 5 ธันวาคม

จำนวนการเข้าชม 104 ครั้ง เผยแพร่โดย 06/12/2566
ประกาศ

ประกาศ

การลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

จำนวนการเข้าชม 216 ครั้ง เผยแพร่โดย 07/04/2566

ข่าวสำคัญด้านแรงงานภายในประเทศ

TOP